תניא יומי
תניא יומי מוקלט ומבואר - כ”ב מרחשון תשפ”ב

תניא יומי מוקלט ומבואר - כ”ב מרחשון תשפ”ב

October 27, 2021

לבושי גן עדן העליון

 אגרת הקודש סימן כט.

שיעור 331 מפי הגאון החסיד הרב יעקב שוויכה שליט"א.

לעילוי נשמת שושנה בת יעקב

תניא יומי מוקלט ומבואר - כ מרחשון תשפ”ב

תניא יומי מוקלט ומבואר - כ מרחשון תשפ”ב

October 27, 2021

לחזות בנועם ה

 אגרת הקודש סימן כט.

שיעור 329 מפי הגאון החסיד הרב יעקב שוויכה שליט"א.

תניא יומי מוקלט ומבואר - כ מרחשון תשפ”ב

תניא יומי מוקלט ומבואר - כ מרחשון תשפ”ב

October 26, 2021

תר"ך עמודי אור

אגרת הקודש סימן כט.

שיעור 330 מפי הגאון החסיד הרב יעקב שוויכה שליט"א.

תניא יומי מוקלט ומבואר -   י”ט מרחשון תשפ”ב

תניא יומי מוקלט ומבואר - י”ט מרחשון תשפ”ב

October 25, 2021

כל נשמה מקיימת את כל המצוות
אגרת הקודש סימן כט.

שיעור 328 מפי הגאון החסיד הרב יעקב שוויכה שליט"א.

תניא יומי מוקלט ומבואר - י”ח מרחשון תשפ”ב

תניא יומי מוקלט ומבואר - י”ח מרחשון תשפ”ב

October 23, 2021

ניחומים לרבי לוי יצחק מברדיטשוב

 אגרת הקודש סימן כח.

שיעור 327 מפי הגאון החסיד הרב יעקב שוויכה שליט"א.

תניא יומי מוקלט ומבואר - י”ז מרחשון תשפ”ב

תניא יומי מוקלט ומבואר - י”ז מרחשון תשפ”ב

October 23, 2021

 

 הטעם שפרה אדומה מטהרת

 אגרת הקודש סימן כח.

שיעור 326 מפי הגאון החסיד הרב יעקב שוויכה שליט"א.

תניא יומי מוקלט ומבואר -  ט”ז מרחשון תשפ”ב

תניא יומי מוקלט ומבואר - ט”ז מרחשון תשפ”ב

October 21, 2021

עליית נשמת הצדיק

 אגרת הקודש סימן כז.

שיעור 325 מפי הגאון החסיד הרב יעקב שוויכה שליט"א.

תניא יומי מוקלט ומבואר -   ט”ו מרחשון תשפ”ב

תניא יומי מוקלט ומבואר -   ט”ו מרחשון תשפ”ב

October 21, 2021

הצדיק בעולם המעשה יותר מבחייו

אגרת הקודש סימן כז.

שיעור 324 מפי הגאון החסיד הרב יעקב שוויכה שליט"א.

תניא יומי מוקלט ומבואר -   י”ד מרחשון תשפ”ב

תניא יומי מוקלט ומבואר - י”ד מרחשון תשפ”ב

October 19, 2021

 

 חיי הצדיק הם אמונה אהבה ויראה

 אגרת הקודש סימן כז.

שיעור 323 מפי הגאון החסיד הרב יעקב שוויכה שליט"א.

תניא יומי מוקלט ומבואר -   י”ג מרחשון תשפ”ב

תניא יומי מוקלט ומבואר - י”ג מרחשון תשפ”ב

October 19, 2021

הצדיק משפיע לאחר ההסתלקות

 אגרת הקודש סימן כז.

שיעור 322 מפי הגאון החסיד הרב יעקב שוויכה שליט"א.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App